Cennik

Ceny naszych usług negocjujemy indywidualnie z każdym klientem, biorąc pod uwagę następujące czynniki:
 • rodzaj prowadzonej działalności
 • ilość dokumentów księgowych w miesiącu
 • ilość i rodzaj ewidencji (podatkowych, ksiąg, specjalnych, środków trwałych itp.)
 • liczba współwłaścicieli i zatrudnionych pracowników
 • inne zagadnienia mające wpływ na pracochłonność obsługi jak np. delegacje, różnice kursowe, późne przekazywanie dokumentów do biura itp.
 • zakres prac dodatkowych - sporządzenie rocznego sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat.

Ceny orientacyjne

 • Księga handlowa w zależności od ilości dokumentów
ilość dokumentów do 50 do 100 do 200 powyżej 200
cena 1000 zł 1500 zł 2000 zł indywidualna wycena

 • Podatkowa książka przychodów i rozchodów z VAT w zależności od ilości dokumentów

  Poniższe ceny obejmują:

  • zamknięcie ksiąg
  • sporządzenie deklaracji VAT-7
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • obsługę kadrowo-płacową do 5 pracowników - powyżej 5 pracowników (20 zł/osoba)

ilość dokumentów do 10 do 10-30 powyżej 30
cena 150 zł 200 zł za każdy dokument 1,50zł

 • Usługi dodatkowe

  • sporządzenie deklaracji statystycznych GUS (50 zł/szt.)
  • sporządzenie deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37 (100 zł/szt.)
  • sporządzenie bilansu i rachunku zysków i strat (200-350 zł/szt.)
  • sporządzenie rozliczenia rocznego i bilansu spółki (1000 zł/komplet)
  • opracowanie polityki rachunkowości (300-1000 zł)
  • wnioski i pisma do US, ZUS, banku dodatkowo płatne (min. 100 zł za wniosek, 30 zł za pismo)
  • dwie konsultacje telefoniczne uwzględnione w cenie ryczałtu, powyżej dwóch, każda konsultacja płatna (20 zł)

Kontakt

Biuro rachunkowe AXIOMA s.c.
Czarnochowice 425A
32-020 Wieliczka

Kontakt telefoniczny:
662 054 686
603 605 800

Wyślij e-mail:
Lub przejdź do naszego
formularza kontaktowego »